Księgarnia Internetowa Bookcase
Katalog » BUDOWA SAMOCHODU
Księgarnia Internetowa Bookcase poleca książki napraw i instrukcje obsługi samochodów wszystkich marek.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą książek i poradników typu sam naprawiam samochód oraz obsługa i naprawa.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
SKUTERY
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE
Wydawnictwo
Towar dnia
115,00 zł
Informacje o produkcie
KSIĄŻKA UKŁADY OCZYSZCZANIA SPALIN I POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW
UKŁADY OCZYSZCZANIA SPALIN I POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW PROMOCJA!
Dostępność: Wysyłka w ciągu 24h
Dostępna ilość: 2
Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ
Autor
ISBN
978-83-206-1657-6
Liczba stron
396
Oprawa
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
Cena
Ilość
75,00 zł
58,18 zł

UKŁADY OCZYSZCZANIA SPALIN I POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE SAMOCHODÓW
Ustawodawstwo dotyczące emisji spalin. Składniki spalin silnikowych. Przebieg procesu spalania i emisja silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym. Katalityczne reaktory spalin. Regulacja składu mieszanki palnej i czujniki tlenu. Filtry cząstek stałych. System diagnostyki pokładowej OBD.

W książce opisano budowę, działanie i sposoby sprawdzania układów oczyszczania spalin stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych. Omówiono przebieg procesu spalania oraz problemy emisji silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przedstawiono rodzaje stosowanych współcześnie katalitycznych reaktorów spalin i filtrów cząstek stałych. Wiele miejsca poświęcono systemom diagnostycznym OBD oraz kontroli emisji spalin w pojazdach z systemem OBD. Zamieszczono wyciągi z przepisów europejskich dotyczących ograniczania emisji w pojazdach, a także wykaz kodów usterek według SAE J2012 oraz ISO 15 031-6.

Odbiorcy książki: pracownicy warsztatów, stacji obsługi i stacji kontroli pojazdów (technicy, kierownicy serwisów, inżynierowie mechanicy i mechatronicy), studenci wydziałów mechanicznych o kierunku samochodowym i mechatronicznym, uczniowie techników samochodowych mechanicznych i mechatronicznych oraz użytkownicy samochodów o pewnym przygotowaniu technicznym zainteresowani zagadnieniami diagnostyki pokładowej i oczyszczania spalin.

Spis treści:

PRZEDMOWA
WPROWADZENIE
WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 

ROZWÓJ TECHNIKI SILNIKOWEJ
1.1. Porównanie silników z okresu 90 lat rozwoju 
1.2. Możliwości współczesnych silników i ich układów sterowania 

USTAWODAWSTWO DOTYCZĄCE EMISJI SPALIN
2.1. Ustawodawstwo światowe w zakresie toksyczności spalin 
2.2. Europejskie normy emisji spalin 
2.3. Plan czasowy wprowadzania nonny Euro 4 i kolejnych 
2.4. Europejski cykl jezdny NEDC w badaniach homologacyjnych 
2.4.1. Określenie emisji przez parowanie  
2.4.2. Badanie emisji metodą CYS 
2.4.2.1. Opis metody CYS
2.4.2.2. Analizatory spalin typu Fill  
2.4.2.3. Analizatory spalin typu NDIR  
2.4.2.4. Metoda pomiaru stężenia tlenu 
2.4.2.5. Pomiar emisji cząstek stałych 
2.5. Dobrowolne zobowiązania własne przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego odnośnie do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2  

SKŁADNIKI SPALIN SILNIKOWYCH 
3.1. Substancje szkodliwe i toksyczne 
3.2. Tlenek węgla CO
3.3. Węglowodory HC
3.4. Tlenki azotu NOx
3.5. Tlenki siarki SOx
3.6. Siarkowodór H2S  
3.7. Amoniak NH3  
3.8. Sadza i cząstki stałe
3.9. Pył drobnocząstkowy
3.10. Dymienie niebieskie i białe
3.11. Dwutlenek węgla CO2

PRZEBIEG PROCESU SPALANIA I EMISJA SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Skład mieszanki palnej
4.3. Skład mieszanki palnej a emisja silników o zapłonie iskrowym 
4.4. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w celu ograniczenia emisji 

PRZEBIEG PROCESU SPALANIA I EMISJA SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 
5.1. Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym 
5.2. Kanał dolotowy zawirowujący i ruch powietrza w cylindrze 
5.3. Przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym 
5.3.1. Czynniki wpływające na opóźnienie samozapłonu 
5.3.2. Tworzenie mieszanki i spalanie w silniku o zapłonie samoczynnym
5.3.3. Pilotująca dawka paliwa we współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym 
5.3.4. Adaptacja wtrysku we współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym 
5.4. Skład mieszanki palnej a emisja silników o zapłonie samoczynnym 
5.5. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w celu ograniczenia emisji i zadymienia spalin
I5.6. Przyszłościowe rozwiązania techniczne
5.6.1. Wtrysk bezpośredni piezokwarcowy 
5.6.2. Nowe systemy spalania z bezpośrednim wtryskiem benzyny 
5.6.3. Przyszłościowe układy wtryskowe silników o zapłonie samoczynnym

KATALITYCZNE REAKTORY SPALIN 
6.1. Podstawowe typy reaktorów katalitycznych 
6.2. Budowa reaktorów katalitycznych 
6.2.1. Porównanie reaktorów z nośnikiem ceramicznym i metalowym 
6.2.2. Zasoby metali szlachetnych - surowców do produkcji reaktorów katalitycznych 
6.2.3. Procesy chemiczne zachodzące w reaktorze katalitycznym 
6.2.4. Stopień konwersji reaktora katalitycznego
6.3. Eksploatacja samochodu z reaktorem katalitycznym 
6.4. Reaktory katalityczne do silników o zapłonie iskrowym 
6.4.1. Utleniający reaktor katalityczny 
6.4.2. Reaktor katalityczny potrójnego działania 
6.4.3. Wymagania w stosunku do reaktorów nowych koncepcji 
6.4.4. Reaktory katalityczne zintegrowane z kolektorem wylotowym 
6.4.5. Układy ze zmienną drogą przepływu spalin typu bypass 
6.4.6. Reaktory katalityczne ogrzewane elektrycznie 
6.4.7. Reaktory katalityczne adsorpcyjne - SCR  
6.4.8. Reaktory katalityczne redukujące o działaniu ciągłym 
6.4.9. Reaktory katalityczne redukujące o działaniu cyklicznym 
6.5. Reaktory katalityczne do silników o zapłonie samoczynnym 
6.5.1. Reaktor katalityczny utleniający 
6.5.2. Reaktor katalityczny typu SCR 
6.5.3. Inne układy oczyszczania spalin silników o zapłonie samoczynnym 

REGULACJA SKLADU MIESZANKI PALNEJ I CZUJNIKI TLENU 
7.1. Napięciowy czujnik cyrkonowy 
7.2. Rezystancyjny czujnik na bazie dwutlenku tytanu 
7.3. Szerokopasmowy czujnik tlenu LSU  
7.4. Czujnik stężenia tlenków azotu - czujnik dwukomorowy 
7.5. Diagnozowanie czujników tlenu 

FILTRY CZĄSTEK STAŁYCH
8.1. Filtry cząstek stałych w samochodach osobowych z silnikami o zapłonie samoczynnym
8.1.1. Filtr cząstek stałych FAP – Peugeot 
8.1.2. Kieszeniowy filtr cząstek stałych typu Bosch  
8.1.3. Układy filtracji cząstek stałych stosowane w samochodach VW i Audi 
8.1.4. Filtr cząstek stałych BMW 
8.1.5. System D-CAT firmy Toyota 
8.2. Filtry cząstek stałych w pojazdach użytkowych 
8.2.1. System CRT
8.2.2. System SCR-AC
8.2.3. Przyszłościowe kompleksowe układy oczyszczania spalin silników o zapłonie samoczynnym
8.3. Oczyszczanie i regeneracja filtrów cząstek stałych 
8.3.1. Porównanie temperatur spalin różnych systemów 
8.3.2. Samooczyszczanie się filtrów 
8.3.3. Określanie stopnia zanieczyszczenia filtra 
8.3.4. Kontrolka zanieczyszczenia filtra i eksploatacja samochodu na krótkich odcinkach
8.3.5. Eksploatacja samochodu z filtrem cząstek stałych 
8.3.6. Montaż filtrów cząstek stałych w samochodach znajdujących się w eksploatacji i uwarunkowania podatkowe 

SYSTEM DIAGNOSTYKI POKŁADOWEJ OBD 
9.1. Historia systemów OBD I oraz OBD II  
9.2. Zadania systemów OBD
9.2.1. Wymagania ogólne
9.2.2. Ochrona przed ingerencją osób nieuprawnionych 
9.2.3. Procedura rozpoznawania i zapisywania usterek 
9.2.4. Warunki wyłączenia systemu OBD 
9.2.5. Standardowe złącze diagnostyczne systemu OBD  
9.2.6. Procedura komunikacji z systemem OBD 
9.3. Sposób oznaczania usterek w systemie OBD 
9.3.1. Informacje zawarte w ramce zamrożonej 
9.3.2. Kod gotowości systemu OBD  
9.4. Zakres funkcji kontrolnych systemu OBD  

SYSTEM OBD SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM 
10.1. Konfiguracja systemu OBD  
10.2. Rozpoznawanie wypadania zapłonów 
10.2.1. Analiza chwilowej prędkości obrotowej 
10.2.2. Analiza chwilowego momentu obrotowego 
10.3. Monitorowanie działania reaktora katalitycznego  
10.4. Monitorowanie działania czujników tlenu
10.4.1. Diagnozowanie czujnika zamontowanego przed reaktorem katalitycznym 
10.4.2. Diagnozowanie czujnika zamontowanego za reaktorem katalitycznym  
10.4.3. Diagnozowanie układu ogrzewania czujnika tlenu 
10.4.4. Diagnozowanie szerokopasmowego czujnika tlenu 
10.5. Monitorowanie układu recyrkulacji spalin 
10.6. Monitorowanie układu odprowadzania par paliwa 
10.7. Monitorowanie układu powietrza dodatkowego 
10.8. Monitorowanie układu paliwowego 
10.9. Adaptacja układu regulacji składu mieszanki 
10.10. Monitorowanie elektronicznego pedału gazu 
10.11. Diagnozowanie termostatu 
10.12. Monitorowanie sieci transmisji danych CAN 
10.13. Monitorowanie działania innych układów oraz czujników 
10.13.1. Monitorowanie ciśnienia doładowania 
10.13.2. Monitorowanie sygnału prędkości pojazdu 
10.13.3. Monitorowanie przepływomierza powietrza 
10.13.4. Monitorowanie czujników położenia pedału hamulca i sprzęgła 
10.13.5. Monitorowanie układu rozrządu 

SYSTEMY OBD SILNIKÓW O ZAPŁONIE  SAMOCZYNNYM 
11.1. Monitorowane układy i czujniki 
11.2. Rozpoznawanie wypadania zapłonów 
11.3. Odchyłki regulacji kąta początku wtrysku
11.4. Monitorowanie układu recyrkulacji spalin
11.4.1. Odchyłki regulacji pneumatycznego zaworu recyrkulacji spalin 
11.4.2. Odchyłki regulacji elektrycznego zaworu recyrkulacji spalin 
11.5. Odchyłki regulacji ciśnienia doładowania
11.6. Układ wstępnego podgrzewania komory spalania ze świecami żarowymi 
11.7. Monitorowanie działania innych układów oraz czujników 
11.7.1. Diagnozowanie usterek sieci transmisji danych CAN 
11.7.2. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 
11.7.3. Czujnik temperatury paliwa 
11.7.4. Przepływomierz powietrza 
11.7.5. Czujnik tlenu i układ ogrzewania czujnika
11.7.6. Sygnał prędkości pojazdu 
11.8. Monitorowanie filtra cząstek stałych 
11.8.1. Czujniki ciśnienia i temperatury przed oraz za filtrem 
11.8.2. Czujnik temperatury przed turbiną 
11.8.3. Czujnik tlenu i przepływomierz powietrza
11.8.4. Kontrolka filtra cząstek stałych 
11.8.5. Monitorowanie systemów filtracji cząstek stałych z dodatkowymi płynami  
11.9. Czujniki cząstek stałych do kontroli procesu spalania lub filtra cząstek stałych 

ZADANIA TECHNICZNE W PROCESIE REALIZACJI URZĘDOWYCH STANDARDÓW DIAGNOSTYCZNYCH 
12.1. Organizacja czasowa realizacji funkcji diagnostycznych
12.2. Uwzględnienie zróżnicowanych wersji samochodów 
12.3. Uwzględnienie przyszłościowych sposobów oczyszczania spalin 
12.4. Dostosowanie funkcji diagnostycznych do specyfiki nowych silników 

PODSTAWOWE WARUNKI KONIECZNE DLA PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY USTEREK OBD 

KONTROLA EMISJI SPALIN W POJAZDACH Z SYSTEMEM OBD 
14.1. Kontrola wzrokowa elementów emisyjnych 
14.2. Oprogramowanie do kontroli emisji spalin pojazdów z systemem OBD 
14.3. Urzędowa kontrola emisji spalin w pojazdach z silnikiem o zapłonie iskrowym z systemem OBD
14.4. Protokół z badania pojazdu z systemem OBD  
14.5. Problemy związane z badaniami pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym z systemem OBD  
14.5.1. Indywidualne trudności diagnostyczne związane z wybranymi samochodami   
14.5.2. Procedura zastępcza dla silników samochodów Volkswagen 
14.6. Urzędowa kontrola emisji spalin w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnym z systemem OBD
14.7. Protokół z badania pojazdu z systemem D-OBD  

OBD III, OBM I PRZYSZŁOŚCIOWE WYMAGANIA 

WYCIĄG Z USTAWODAWSTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO OBD
Wyciąg z regulaminu 98/69/EG Parlamentu Europejskiego z dnia 13.10.1998 roku w sprawie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez emisję związaną z eksploatacją pojazdów i w sprawie zmiany regulaminu 70/220/EWG 
Dyrektywa 1999/102/EG, z dnia 15.12.1999 roku, w sprawie wynikających z postępu technicznego zmian w dyrektywie 70/220/EWG, dotyczącej środków zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego przez emisję związaną z eksploatacją pojazdów 

DODATEK: LISTA KODÓW USTEREK STOSOWANYCH W SYSTEMIE OBD, ZGODNIE SAE J2012 I ISO 15 031-6 

DODATEK DO WYDANIA POLSKIEGO 
LITERATURA 
SKOROWIDZ

Książka na temat układów oczyszczania spalin i pokładowych systemów diagnostycznych w samochodach - polecamy!

Galeria
Dodaj Komentarz
Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Piotr Kozak, Steve Rendle
Klimatyzacja - Autoporadnik czyli jak naprawić układ klimatyzacji w samochodzie. Budowa, obsługa oraz rozpoznawanie usterek układów klimatyzacji w popularnych samochodach osobowych i dostawczych.
Piotr Kozak
Poradnik serwisowy 02/2004. Klimatyzacja samochodowa. Działanie i serwisowanie. Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego. Obieg czynnika chłodniczego. Elementy regulacji, bezpieczeństwa i sterowania. Napełnianie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych.
Dieter Korp, Przemysław Zieliński
Instrukcja obsługi i naprawy samochodu marki Ford Focus (modele produkowane od 1998 do 2004 roku). Przystępny poradnik dla mechaników i użytkowników samochodów osobowych marki Ford. Książka zawiera dane techniczne i regulacyjne, momenty dokręcania ważniejszych połączeń oraz schematy instalacji elektrycznej Focusa.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Waluta
Język
PolskiEnglish
6253614
Aktualna Data: 2019-02-21 23:39
© Księgarnia Internetowa Bookcase. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.